Το Σύγχρονο Κέντρο Λογοθεραπείας «επιλέγειν»

 

Αποτελεί ένα κέντρο Πρόληψης - Αξιολόγησης - Διάγνωσης και Αντιμετώπισης διαταραχών γραπτού και προφορικού λόγου, ομιλίας, φωνής, σίτισης και επικοινωνίας παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Εμπλουτίζουμε συνεχώς τις γνώσεις μας και εκπαιδευόμαστε σε νέες πρακτικές στον τομέα της Λογοθεραπείας, με τη συμμετοχή σε εξειδικευμένα σεμινάρια και σε ημερίδες, καθώς η Λογοθεραπεία συνεχώς εξελίσσεται. Το θεραπευτικό πλάνο, στηρίζεται στη μεγιστοποίηση των ικανοτήτων του εκάστοτε παιδιού, του εφήβου και του ενήλικα,με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ίδιου, αλλά και οικογένειάς του. Με βάση την έγκαιρη διάγνωση και αξιολόγηση των δεξιοτήτων του ατόμου, σχεδιάζεται και οργανώνεται με διεπιστημονική συνεργασία, ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα πολυεπίπεδης παρέμβασης προσανατολισμένο στη μέγιστη δυνατή επιτυχία. Επειδή κάθε άτομο και κάθε οικογένεια έχουν τις δικές τους ανάγκες και δυνατότητες, το θεραπευτικό πλάνο προσαρμόζεται και μεταβάλλεται όποτε κριθεί αναγκαίο και πραγματοποιούνται ατομικά ή ομαδικά προγράμματα θεραπείας. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών κατ΄οίκον.

Με εκτίμηση


Τσίτου Παρασκευή
Λογοθεραπεύτρια – Απόφοιτη Τ.Ε.Ι Ηπείρου
Επιστημονική υπεύθυνη Σύγχρονου Κέντρου Λογοθεραπείας «επιλέγειν»